PAREIZAIS PERSONĀLS
PAREIZAJĀ LAIKĀ

PortOps sniedz kvalificētu darbinieku pagaidu nodarbināšanaspakalpojumus un speciālā aprīkojuma nomu.

Pakalpojumi


Beramkravu konteinerizācijas darbi (ieskaitot pārtikas produktus)

Unloading
 • Unloading Beramkravu izkraušana no dzelzceļa vagoniem uz lieljaudas līniju (konveijera)
 • Unloading Tukšo konteineru sagatavošana kravas konteinerēšanai (pārbaude, tīrīšana un dezinfekcija)
 • Unloading Piepildīto konteineru svēršana un aizzīmogošana
 • Unloading Beramkravu un konteineru uzglabāšana termināļa teritorijā
 • Unloading Dažādu kravu iekraušana jebkura veida konteineros
 • Unloading Dažādu kravu izkraušana no jebkura veida konteineriem

Dažādu kravu izkraušana

Unloading
 • Unloading Dažādu kravu izkraušana segtās noliktavās un atklātās kravu zonās kravu uzglabāšanai
 • Unloading Bīstamu kravu un temperatūrai pakļautu kravu pārkraušana
 • Unloading Beramkravu izkraušana no dzelzceļa vagoniem uz lieljaudas līniju (konveijera)
 • Unloading Dažādu kravu izkraušana nojebkura veidavagoniem.

Kuģu iekraušana un izkraušana

Unloading
 • Unloading Dažādu veidu kuģu iekraušana
 • Unloading Dažādu veidu kuģu izkraušana
 • Unloading Darbs pie kausu, dakšu un celtņa aprīkojuma

Dažāda veida kuģu un tanku tilpņu tīrīšana

Unloading
 • Unloading Hidrostrūkla ar augstspiediena Karchers (500 bar)
 • Unloading Tvertņumazgāšana
 • Unloading Noņemšanasaprīkojums (torņi, kabeļi, šļūtenes)
 • Unloading Survejerarūmespieņemšana

Celtniecības un uzstādīšanasdarbi

Unloading
 • Unloading Visidarbi, kas saistītiargatavoelementu, mezglu, konstrukcijuuzstādīšanu.
 • Unloading Kausa, traktora, kāpurķēžu un citastehnikasšoferunodrošināšana.
 • Unloading Metināšanasdarbi

Kontakti


Contract Contract

SIA Portops

Ja īslaicīgi palielinās darba apjoms, pietiek sazināties ar PortOps. Mēs piemeklēsim Jums kvalificētus darbiniekus un norunātajā laikā viņi būs Jūsu uzņēmumā.

+371 26 745 839